Våra huvudpartners

För alla barns rätt att spela fotboll

Fotboll ska vara till för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför har vi startat SFK Stödfond. Syftet med fonden är att ge ekonomiskt stöd till de inom klubben som behöver det mest. Fonden finansieras genom bidrag från företag och privatpersoner. En kommitté från klubben hanterar ansökningar löpande under året – stödet är framförallt avsett för att täcka spelaravgiften. SFK Stödfond är helt transparent i sin redovisning, men ansökande medlemmar förblir alltid anonyma.

 

FÖR SPELARE & FÖRÄLDRAR SOM VILL ANSÖKA

Stöd söks via ett anmälningsformulär från klubbens hemsida. Kraven för att kunna söka är att medlemsavgiften för innevarande år är betald, samt att den sökande är under 18 år. Ansökningar behandlas löpande under året. Alla ansökningar förblir anonyma utanför fondens verksamhet.

Ansökningstiden för 2024 är nu avslutad.

 

FÖR FÖRETAG SOM VILL VARA MED OCH BIDRA TILL FONDEN

Företag är välkomna att lämna ett bidrag i vilken storlek ni vill. Vi förespråkar ett minimibidrag motsvarande en spelaravgift/år (3.000 kr). Fondens bidragsgivare ges möjlighet till exponering på klubbens hemsida i anslutning till informationen kring fonden. Bidragsgivare får också möjlighet att själva exponera material kring fonden i sina egna kanaler.

Fonden är transparent och redovisar varje år hur mycket stöd som har beviljats och till hur många medlemmar, men alla medlemmar förblir anonyma. Hör av er direkt till Stefan Burman stefan@sollentunafk.se

FÖR PRIVATPERSONER SOM VILL VARA MED OCH BIDRA TILL FONDEN

Privatpersoner är varmt välkomna att lämna ett bidrag via Swish, på nummer 1233939220.

 

SÅ FUNGERAR FONDEN

 

– Stödfonden finansieras av bidrag från privatpersoner och företag.
– Stöd ges till barn upp till 18 år.
– Medel beviljas inte till medlemsavgiften (100 kr).
– Medlemsavgiften måste vara betald för att ansökan ska behandlas.
– Ansökningar hanteras av en av klubben tillsatt kommitté. Beslut kan inte överklagas, däremot står det fritt för medlemmar att söka fler gånger.

Ansvarig kontaktperson

Stefan Burman
Klubbchef
stefan@sollentunafk.se
08-559 317 49

Relaterat innehåll

Stödfondens huvudpartners

Företag som bidrar till SFK Stödfond

ASEC POWER
NORRMALMSTRYCKERIET
INFOMETRIC
ARNE TÄPPMARK TA-PLANER