Våra huvudpartners

Domarutbilningar 2024!

Platserna till vårens domarutbildningar har via riktade mejl-utskick direkt till våra ungdomar i resp. åldersgrupper erbjudits att anmäla sitt intresse för resp. domar-utbildning.

 

Domarutbildning spelform 5 mot 5 och 7 mot 7.
De kurserna blev snabbt fyllda – finns ännu möjlighet att registrera sig på kölista. Se nedan.

 

Kölista spelform 5 mot 5.
Kurs endast för SFK ungdomar som fyllt 14 år eller fyller 14 år (född 2010)

https://member.myclub.se/public/forms/13143/G7HhnlHpXx/ 

 

Kölista spelform 7 mot 7 

Denna kurs erbjuds endast SFK:s ungdomar födda senast 2009. De domare som under 2023 utbildades till 5mot5-domare och dömde Sollentunafemman förra året har förtur.

https://member.myclub.se/public/forms/13144/h4Z7D2rfBD/ 

 

Domarutbildning spelform 9 mot 9 

Denna kurs erbjuds ungdomar födda senast 2008 och som under 2022 eller 2023 genomgått 7 mot 7 grundkurs.

Kursen består av två steg; en teoretisk del som ska vara genomförd och godkänd inför steg 2 som är en praktisk del

Kursen äger rum i klubblokalen på Norrvikens IP lördag den 9 mars kl. 09:00 – ca 18:00

Kursavgiften (1 000kr inkl. lunch) betalar du själv och avgiften ska vara betald innan kursen startar.

https://member.myclub.se/public/forms/12981/TK2Zy7joXF/