Stödfonden – sammanfattning 2023
Time

Fotboll ska vara till för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför startade vi under 2023 SFK Stödfond. Syftet med fonden är att ge ekonomiskt stöd till de inom klubben som behöver det mest. Nu kan vi sammanfatta resultatet av första året – och fylla på inför 2024.

Det var i början av 2023 som vi drog igång SFK Stödfond. Målet var att fonden framförallt skulle kunna täcka delar av eller hela spelaravgiften för spelare inom SFK med sämre ekonomiska förutsättningar. Fonden finansieras helt av bidrag från företag och privatpersoner. 

Utfallet för 2023 ser ut såhär:

Ecoshine Sollentuna har blivit huvudpartner för fonden. Utöver det har ytterligare fyra företag bidragit ekonomiskt. Dessutom har flera privatpersoner gett gåvor under året. Fonden samlade sammanlagt in drygt 60.000 kronor under året. Stort tack för ert ekonomiska bidrag – det gör skillnad!

Drygt 20 spelare har fått ekonomiskt stöd. Dessa sökte bidrag via vår hemsida, och en kommitté har kunnat bevilja delar eller hela deras ansökan.

Nu tar vi sats inför 2024.

Det finns fortfarande lite pengar kvar i fonden. Vi är stolta över att Ecoshine Sollentuna fortsätter som huvudpartner. Dessutom är vi glada över kunna presentera fastighetsbolaget Fastpartner som ytterligare en huvudpartner till fonden. 

Men vi ser också att behovet är stort bland våra medlemmar. Därför hoppas vi att fler vill vara med och bidra. De företag som vill vara med i vår stödfond är välkomna att kontakta Stefan Burman, klubbchef. Privatpersoner som vill lämna ett bidrag gör det via Swish, på nummer 1233939220. Alla bidrag gör skillnad!

Ansökan 2024

Vi kommer att återkomma med hur ansökningsprocessen inför 2024 kommer att se ut senare. Men grundprinciperna är att: 

– Stödfonden finansieras av bidrag från privatpersoner och företag.

– Stöd ges till barn upp till 18 år.

– Medlemsavgiften (100 kronor) måste vara betald för att ansökan ska behandlas.

– Medel beviljas inte till medlemsavgiften.

– Ansökningar hanteras av en av klubben tillsatt kommitté. Beslut kan inte överklagas, däremot står det fritt för medlemmar att söka fler gånger